Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Medyczne Zespół Szkół Ekologiczno-Medycznych telefon  42 633 00 08     Łódź, ul. A. Próchnika 42

Higienistka Stomatologiczna - symbol cyfrowy zawodu 325102

Czas trwania nauki: 4 semestry

Uzyskany tytuł: Higienistka Stomatologiczna


Chcesz podjąć ciekawą pracę w gabinecie dentystycznym i samodzielnie wykonywać część zabiegów profilaktyczno-leczniczych? Wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu. Higienistka stomatologiczna to kwalifikowany średni personel stomatologiczny profilu zabiegowego, profilaktyczno-oświatowego oraz instruktorsko-administracyjnego. Ukończenie tego kierunku daje większe kompetencje zawodowe w stosunku do asystentki stomatologicznej.

Nauka

Nauka kierowana jest do osób dorosłych, posiadających wykształcenie średnie (szkoła na podbudowie szkoły średniej lecz matura nie jest konieczna). Nauka na kierunku higienistka stomatologiczna trwa dwa lata i kończy się możliwością przystąpienia do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Przez ten czas słuchacz nabywa wiedzę praktyczną i teoretyczną, niezbędną do osiągnięcia pozytywnego wyniku egzaminu zawodowego i tytułu higienistki stomatologicznej. Wszystkie zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach.
Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu higienistki stomatologicznej bez ograniczeń wieku, przerywania dotychczasowego zatrudnienia czy studiów przez słuchaczy.
Tryb kształcenia do wyboru:

 • tryb A – dzienny, zajęcia od poniedziałku do czwartku
 • tryb B – weekendowy
 • Rekrutacja

  Nabór rozpoczęty.
  O terminy rekrutacji pytaj w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 42 633 00 08. Do procesu rekrutacji niezbędne są następujące dokumenty: kwestionariusz osobowy (do wypełnienia w sekretariacie szkoły), świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura), 3 fotografie (podpisane na odwrocie), zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pobierania nauki zawodu.
  Więcej informacji o rekrutacji do naszej szkoły, oraz druki do pobrania w formie elektronicznej znajdziesz w zakładce rekrutacja.

  Program nauczania

  Nazwa Przedmiotu Liczba godzin w tygodniu Łącznie w okresie nauczania
  I II III IV
  Organizacja ochrony zdrowia 1 16
  Prawo i ekonomika 1 16
  Technologie informatyczne 1 16
  Propedeutyka zawodu 1 16
  Psychologia społeczna 2 32
  Język obcy zawodowy 2 32
  Język migowy 2 32
  Anatomia i fizjologia 2 1 1 64
  Patofizjologia 1 1 1 48
  Pierwsza pomoc 2 32
  Farmakologia stomatologiczna 1 1 1 1 64
  Materiałoznawstwo stomatologiczne 2 2 1 1 96
  Dokumentacja medyczna 1 1 32
  Promocja zdrowia 2 2 1 1 96
  Praca higienistki stomatologicznej w gabinecie 4 3 3 3 208
  Działalność profilaktyczna higienistki stomatologicznej 4 6 6 8 384
  Praktyki zawodowe 80h 80h 160h
  Podstawy przedsiębiorczości * 1 1 30
  Razem 21 21 18 14

  * dla słuchaczy, którzy nie mieli przedmiotu w programie szkoły średniej

  Plany nauczania pozostałych naszych szkół znajdziesz w zakładce plany nauczania.

  Sylwetka absolwenta

  Absolwenci kierunku higienistka stomatologiczna otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe higienistka stomatologiczna uzyskuje uprawnienia do:

 • wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych pod kierunkiem lekarza stomatologa takich jak: badanie jamy ustnej, wykonywanie zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia (usuwanie złogów nazębnych, lakowanie i lakierowanie zębów)
 • samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej
 • samodzielnej pracy promocyjno-oświatowej wśród rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych i szkolnych
 • udzielania instruktażu higieny jamy ustnej
 • Szkoła

  Policealne Studium Higienistek Stomatologicznych jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS) honorowanym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

  Zapraszamy do obejrzenia wirtualnych wędrówek także po innych naszych szkołach

  Niedawno powstała wirtualna wędrówka po naszym Zespole Szkół. Zapraszamy do zwiedzenia także szkoły farmacji, szkoły masażu, szkoły opieki medycznej

  Lądek-Zdrój - Willa Natura - nasza górska baza edukacyjna

  Willa Natura to pensjonat położony na uboczu Uzdrowiska Lądek-Zdrój, blisko lasu, wyciągu narciarskiego, niedaleko do centrum zabiegowego Uzdrowiska. Posiadamy tam bazę szkoleniową, gdzie organizujemy warsztaty edukacyjne, sportowe i turnusy zdrowotne. Zapraszamy na stronę www.willanatura.pl i do zapoznania się z ofertą turnusów dla diabetyków oraz innych turnusów tematycznych.

  Bezpłatne kursy dla słuchaczy naszej szkoły

  Podejmując naukę w naszej Szkole oferujemy bezpłatne uczestnictwo w kursach zawodowych, językowych i zdrowotnych oraz w Szkole Języka Migowego.

  Perspektywy zawodowe Higienistki Stomatologicznej

  absolwenci mogą podjąć pracę w:

  • gabinetach i przychodniach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • wszelkiego typu poradniach stomatologicznych
  • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach
  • prywatnych gabinetach stomatologicznych
  • klinikach i poradniach dentystycznych